Jeg tilbyder

Hvad tilbyder MW-BOGHOLDERIET?

MW-BOGHOLDERIET kan hjælpe dig og din virksomhed med stort set alt, der har med tal at gøre. Du bestemmer, hvor snitfladen skal være. Det væsentligste er, at du får tid til at gøre det, du er god til - og så lader mig gøre det samme!


Finansbogføring

Fakturering

Debitoropfølgning

Kreditorpleje og herunder betalinger

Løn- & personaleadministration

Projektstyring

Optimering af regnskaber

Budgettering samt budgetopfølgning

Styring af likviditet

Klargøring/afstemninger til periodiske rapporteringer.

Assistance med kontoropgaver, markedsføring, rejseplanlægning

Virksomhedseftersyn - se mere her.


Jeg lægger vægt på at skabe langsigtede kunderelationer, der er baseret på ærlighed og godt arbejde. For mig gælder det om at gå efter den rigtige løsning, frem for den hurtige. Derfor sker al afregning også på timebasis - så er hverken du eller jeg afhængig af at skulle passe ind i en pakkeløsning.

Opstart af samarbejde

Der er stor variation i, hvilken situation mine kunder står i, når vi starter samarbejdet. Måske har du selv styret bogholderiet, men er kommet bagud, måske har du haft en medarbejder eller en anden samarbejdspartner, og måske er du nystartet og ved ikke, hvordan du får begyndt. MW-BOGHOLDERIET kan træde til uanset din aktuelle situation, også når det skal gå stærkt. Tøv ikke med at kontakte mig, selvom du har mistet overblikket og ikke selv kan overskue regnskabet - for det kan jeg! 


Skræddersyet samarbejde

Hos MW-BOGHOLDERIET kan du få en skræddersyet adminsitrativ løsning, hvor du selv kan være med i det omfang, du ønsker. Vi tilrettelægger samarbejdet ud fra en grundig dialog om, hvad der er behov for i din virksomhed. På den baggrund aftaler vi omfanget af opgaver, den daglige sagsgang, frekvensen for diverse opfølgninger mv.


Løsningsmodellerne herunder er eksempler på, hvordan et samarbejde kan være skruet sammen:

DEN LILLE VIRKSOMHED

uden kontor og udstyr


Jeg bruger egne faciliteter, og bilagsmateriale sendes primært elektronisk. Månedlig opfølgning anbefales, men det aftales inividuelt.

KLIPPEKORTSLØSNING

sparring og backup


Klippekort kan være relevant for dig, som selv varetager den daglige bogføring, men savner sparring eller hjælp med jævne mellemrum.

DEN STØRRE VIRKSOMHED

med kontorfaciliteter


Jeg kommer ud til virksomheden med fast et interval, f.eks. ugentligt, hver 14. dag eller efter behov.